Bośnia i Hercegowina,  Historia,  Jugosławia,  Serbia,  Wojna

Armia Republiki Serbskiej

Armia Republiki Serbskiej została utworzona 12 maja 1992 roku w wyniku przekształcenia jednostek Jugosłowiańskiej Armii Ludowej i składała się z 80 tysięcy żołnierzy, w zdecydowanej większości etnicznych Serbów.

W lipcu 1995 roku Siły Zbrojne Republiki Serbskiej podległe był Radovanovi Karadžiciowi, sprawującemu podówczas władzę Naczelnego Dowódcy. Bezpośrednio podlegały mu Sztab Główny dowodzony przez Ratkę Mladicia, do którego zadań należało wydawanie regulacji, rozkazów i instrukcji dotyczących implementacji poleceń Karadžicia. Sztab Główny składał się z personelu oficerskiego i personelu pomocniczego a także kilku wyspecjalizowanych jednostek służących, przykładowo, do zapewnienia Sztabowi ochrony.

Większość sił VRS podzielona była na sześć Korpusów. Ich podział przebiegał według klucza geograficznego, a każdy Korpus był przypisany do konkretnego terytorium. Wszystkie były podległe i pod dowództwem generałowi Mladiciowi, a więc w efekcie pośrednio także Karadžiciowi. W lipcu 1995 tymi Korpusami były: Korpus Driny, 1. Korpus Krajiny, 2. Korpus Krajiny, Korpus Sarajevo-Romanija, Korpus Hercegowiński i Korpus Wschodniej Bośni.

Każdy z korpusów miał swojego własnego dowódcę i sztab, które podlegały bezpośrednio Ratce Mladiciowi. Stanowiska Szefa Sztabu i dowódcy Korpusy Driny były równoległe, to znaczy w sytuacji nieobecności, niedyspozycji lub jakiejkolwiek sytuacji uniemożliwiającej sprawowanie funkcji, Szef Sztabu był automatycznie upoważniony do przejęcia i wykonywania dowództwa. Stanowiska te były pozycjami zwierzchniczymi (position of superior responsibility) w rozumieniu artykułu 7 (3) Statutu MTK ds. Jugosławii, a ich piastun mógł być sądzony według Artykułu 7 (1) Statutu.

Sztab dowodzący posiadał trzy wyspecjalizowane gałęzie jednostek, a także około dziesięciu gałęzi operacyjnych odpowiedzialnych za codzienne planowanie, przygotowanie operacji i gotowość bojową. Korpus Driny składał się z około 15 tysięcy żołnierzy zorganizowanych w 13 podległych Krstićiowi jednostek według klucza geograficznego. Każda z tych brygad miała własnego dowódcę i liczne jednostki podległe jak bataliony, kompanie i plutony.

Dzisiaj Republika Srpska nie ma już swojej armii, a Serbowie od 2006 roku służą w ramach Sił Zbrojnych Bośnii i Hercegowiny (Oružane snage Bosne i Hercegovine), kiedy to VRS została do nich włączona.


Opracowano na podstawie: Prokurator przeciwko R. Karadzic, Izba Orzekająca, 2006, par. 160-209.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.