Macedonia Północna,  Niusy,  Polityka

W kwietniu w Macedonii wielkie liczenie Albańczyków

I pozostałych narodów też.

Po wielu latach rząd Macedonii Północnej zdecydował się przeprowadzić spis powszechny. Ostatni odbył się w 2002 roku. Od tego czasu pomysły przeprowadzenia kolejnego były wetowane.

Spis powszechny ma w Macedonii charakter nie tylko administracyjny i informacyjny, ale przede wszystkim polityczny. Jest to kwestia tak znacząca, że obowiązek jego przeprowadzenia zawarto w Porozumieniu z Ochrydy, kończącym zbrojne powstanie albańskie. Zawarto tam też punkt stanowiący, że jeśli jakaś grupa narodowa stanowi powyżej 20% populacji kraju jej język staje się kolejnym językiem urzędowym.

Obecnie uznaje się, że Albańczycy stanowią około 25% populacji tego wielonarodowego państwa. Taki odsetek wyszedł w spisie z 2002 roku. Niektóre szacunki stanowią, że ich liczba może być jednak o wiele większa. W 2019 roku język albański stał się drugim, równoprawnym językiem urzędowym na terenie całej Macedonii.

W 2002 roku ludność Macedonii wynosiła nieco ponad dwa miliony. Nie wiadomo ile ich jest teraz. Oficjalnie dane rządowe mówią o zbliżonym odsetku, ale jest możliwe, że Macedonia straciła od tego czasu nawet jedną czwartą ludności. Byłby to potężny strzał wizerunkowy dla tego młodego państwa.

VMRO-DPMNE, niegdyś partia rządząca, a która odwołuje się do tradycji rewolucyjnego VMRO ogłosiła, że rząd będzie próbował sfałszować wyniki by przykryć zbrodnie Zaewa. Zbrodniami ma być zgoda na zmianę nazwy kraju i rzekoma ustępliwość wobec Albańczyków.

Graffiti nazywające premiera Macedonii „sziptar”. Sziptar to zniekształcony endonim Albańczyków, używany jako pejoratywne i pogardliwe określenie.

Poprzedni udało się przekonać wszystkich do zorganizowania spisu w 2011 roku. Miał się wtedy odbyć październiku, ale przerwano go w trakcie organizowania. Nie można było dojść do porozumienia w kwestii np. tego, czy ludzie pracujący zagranicą mają być brani od uwagę czy też nie.

Niektórzy twierdzą, że spis został celowo sabotowany przez polityków VMRO oraz albańskiej partii DUI, którzy bali się utraty wpływów po ogłoszeniu wyników, gdyby okazało się, że struktura etniczna jest inna, niż się spodziewali. Wydano więc 175 milionów denarów na wybory, które się nie odbyły.

Ostatecznie, po latach przepychanek, wyznaczono kolejny termin spisu na kwiecień 2020 roku. Ten został po raz kolejny przesunięty – tym razem z uwagi na pandemię. Ostateczny termin to od 1 do 21 kwietnia tego roku.

Premier Zoran Zaev powiedział, że spis ma mieszkańców jedynie przeliczyć, a od jego wyników nie będą zależały niczyje prawa, nikt ich nie straci i nikt nie otrzyma nowych. VMRO wprost jednak zapowiedziało, że od rezultatów będzie zależała strategia polityczna na nadchodzące lata. Również Albańczycy wyrazili zaniepokojenie. Mogłoby się bowiem okazać, że jest ich mniej niż wymagane 20%.

Według poprzedniego spisu w Macedonii mieszkało 2,022,547 osób, w tym 1,297,981 Macedończyków (64%) i 509,083 Albańczyków (25.17%).


https://balkaninsight.com/2020/05/14/wildly-wrong-north-macedonias-population-mystery/ http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto_en.aspx?id=31 https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_North_Macedonia
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/попис-2021-кој-е-за-упис-а-кој-за-отпис/
https://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2002/nr1/Focus1-2002Brunnbauer.pdf https://web.archive.org/web/20181009043050/http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf https://web.archive.org/web/20040621055714/http://www.stat.gov.mk/english/glavna_eng.asp?br=18
https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/North-Macedonia/North-Macedonia-census-yes-census-no-207268
https://lider.com.mk/makedonija/popisot-kje-pokaze-kolku-sme-od-rezultatite-nema-da-zavisi-gubenje-ili-dobivanje-novi-prava/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.